Genkender I disse udsagn, så fortvivl ikke - vi kan hjælpe

  • Vi har ikke overblik over vores barns skolegang
  • Lektielæsning er en daglig kamp!
  • Vores barn er fagligt udfordret 
    Vores barn har brug for hjælp inden Folkeskolens afgangsprøver
  • Vores barn mistrives i skolen
  • Vores barn ønsker at komme på niveau med de andre i klassen

Maja Lykke Winterskov

Jeg er uddannet lærer tilbage i 1999 og har ligeledes læst psykologi på Danmarks Pædagogiske Universitet. Jeg har taget en diplom i fagene læring, kontakt og trivsel og formidling. Jeg arbejder ud fra principperne i KRAP -   Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis.   Jeg tror på at læring finder sted når vi møder barnet i øjenhøjde og vi som voksne tager ansvar. Privat er jeg gift med Torben og mor til Mads på 21 år. Mads læser på CBS og arbejder som revisor-trainee hos PwC i København. Derudover er jeg mor til Benedicte på 18 år, som går i 3.g på Grindsted Gymnasium. Efter sommerferien flytter hun til Aalborg for at læse HD og starte som revisor-trainee hos EY.